Ústredný portál verejnej správy

Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR

Kancelária Ústavného súdu SR

Popis služby

Tento formulár slúži na elektronické doplnenie už skôr podaného podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na formu skôr doručeného podania. Upozornenie: Elektronické doplnenie podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Informácie o službe

Prejsť na službu