Ústredný portál verejnej správy

Podávanie hlásenia pripravovanej reklamy o lieku

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku nahlási ŠÚKL pripravované reklamné materiály. Formulár obsahuje údaje o tom: - o aký reklamný materiál ide, - akým osobám je určený (napr. laická alebo odborná verejnosť, ženy po menopauze, rodičia detí v predškolskom veku a pod.), - spôsob šírenia (napr. inzercia v tlači, leták a pod.), - dátum (v podobe DD.MM.RRRR) začiatku šírenia (ide vždy o reklamu zachytenú na hmotnom substráte), - ostatné aktivity vymedzené § 8 ods. 2 zákona o reklame. Informácie o službe

Prejsť na službu