Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovacia služba INSPIRE - Dopravné siete

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie údajov a atribútových údajov (FeatureInfo) z INSPIRE témy Dopravné siete (Transport networks) formou OGC WMS. Informácie o službe

Prejsť na službu