Ústredný portál verejnej správy

Komentovanie archívnych dokumentov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Komentovanie archívnych dokumentov je prvým krokom k revolučnému prístupu k službám eGovernmentu pre občanov, ktorý im umožní aktívne sa zapájať do diania vo verejnej správe v rámci sociálnych sietí. Po prihlásení sa do systému je občan schopný si vyhľadať náležitý dokument, vytvoriť diskusnú tému a označením pridať vyhľadaný dokument do tejto témy. Všetky dokument je možné komentovať, pričom komentáre, témy a dokument y je možné zdieľať s ostatnými používateľmi, vrátane pracovníkov archívu. Ak je dokument voľne prístupný, bude možné si ho prezerať, ak nie, tak ostatní neautorizovaní používatelia uvidia len metadáta. Informácie o službe

Prejsť na službu