Ústredný portál verejnej správy

Služba overenia zaručeného elektronického podpisu (ZEP)

Úrad vlády Slovenskej republiky - ÚPVS

Popis služby

Elektronická služba umožní overiť platnosť zaručeného elektronického podpisu (ZEP) vytvoreného prostriedkom pre vytváranie ZEP v špecifických formátoch. Informácie o službe

Prejsť na službu