Ústredný portál verejnej správy

Služba overenia kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Ústredný portál verejnej správy

Popis služby

Elektronická služba umožní overiť platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) vytvoreného prostriedkom pre vytváranie KEP v špecifických formátoch. Informácie o službe

Prejsť na službu