Ústredný portál verejnej správy

Pristupovanie k voľne dostupným archívnym dokumentom bez obmedzenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Navrhnutá služba umožní neprihlásenému používateľovi pristúpiť k informáciám uloženým vo vyhľadaných elektronických voľne dostupných archívnych záznamoch a k ich metadátam, ako aj prehľadávať archívne pomôcky. V prípade konkrétneho elektronického záznamu si používateľ bude môcť prezrieť dostupné formáty, vybrať si želaný formát, ktorý podporujú jeho nainštalované programy, prípadne ku ktorým je možné spustiť IS službu na prehliadanie alebo generovanie čitateľného náhľadu. V prípade audio alebo video záznamov si ich bude možné prehrať. Dokumenty a obrázky môžu byť vytlačené, avšak nemôžu byť osvedčené. Každý úspešný prístup k záznamom bude zaevidovaný v auditovateľnom logu. Informácie o službe

Prejsť na službu