Ústredný portál verejnej správy

Podávanie výkazov pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje odvádzateľovi poistného používať elektronické služby Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného a na tento účel doručovať podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného. Sociálna poisťovňa týmto spôsobom zabezpečuje mesačne elektronický zber údajov z nasledovným podkladov poistného: - mesačný výkaz - výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľa - Registračný list fyzickej osoby. Informácie o službe

Prejsť na službu