Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať návrh o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN. Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje typový schvaľovací orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad. Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa prideľuje, ak pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť. Informácie o službe

Prejsť na službu