Ústredný portál verejnej správy

Nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov smeruje voči Úradu na ochranu osobných údajov SR. Túto službu ste povinný využiť vtedy, ak Vám zo zákona o ochrane osobných údajov, alebo zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplýva povinnosť určiť zodpovednú osobu, teda osobu, ktorá Vám bude vo vašom vnútornom prostredí pomáhať pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia; malo by ísť o osobu s odbornými znalosťami v danej oblasti. Za jej výber ste ako prevádzkovateľ, či sprostredkovateľ zodpovedný. V prípade, ak na poste zodpovednej osoby nastanú zmeny, alebo určíte inú osobu, ako ste nahlásili skôr, ste povinný nahlásiť všetky zmeny na tomto poste. Informácie o službe

Prejsť na službu