Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie majetkových priznaní sudcov Slovenskej republiky

Kancelária Súdnej rady SR

Popis služby

Služba umožňuje sprístupnenie majetkových priznaní sudcov Slovenskej republiky širokej verejnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu