Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o číselníkoch

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na získanie podrobných informácií o číselníkoch katastra nehnuteľností. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu