Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie edukačných materiálov na portáli pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Prejsť na službu