Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Mesto Žilina

Popis služby

Ukončenie prác na rozkopávke miestnych komunikácií je povinný žiadateľ o rozkopávku ohlásiť príslušnému Mestonému úradu. Ten zabezpečí obhliadku stavu komunikácie v teréne. V prípade nesplnenia podmienok úpravy komunikácií Mestoný úrad upozorní žiadateľa na povinnosť zabezpečenia povrchovej úpravy a stanoví nový termín na zabezpečenie nápravy. Informácie o službe

Prejsť na službu