Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie záznamov z centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje vyhľadávanie v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Vyhľadávať je možné podľa názvu práce, autora práce, školiteľa, konzultanta, oponenta, podľa mena (vyhľadá meno bez rozdielu či ide o autora, školiteľa, oponenta alebo konzultanta), typu práce, abstraktu (zadaním slova alebo frázy, ktoré hľadáme v abstrakte), podľa kľúčových slov, podľa študijných odborov, podľa noviniek (ponúkne sa výber prác, ktoré prišli do registra za posledných 6, 12, 24 alebo 48 hodín). Ďalej je možno práce vyhľadávať podľa roku odovzdania do CRZP, podľa jazyka, v akom je práca napísaná, podľa vysokej školy a podľa toho, či chceme, aby zadaný text na vyhľadávanie vyhľadávalo ako frázu, alebo aby vyhľadávalo všetky slová zadaného textu alebo či má hľadať zadané slovo len ak príslušné pole začína práve zadaným slovom. Okrem toho je možné zobrazovať informácie len ozverejnených prácach alebo o všetkých.

Prejsť na službu