Ústredný portál verejnej správy

Podávanie petícií na Úrad jadrového dozoru

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je zameraná na vytvorenie elektronických prostriedkov pre podanie a vybavenie petície obyvateľov alebo iných dotknutých osôb. Informácie o službe

Prejsť na službu