Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov

Dopravný úrad

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o registráciu prevádzkovateľa bezpilotného leteckého systému (UAS) elektronickou formou. Je určená pre akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje alebo zamýšľa prevádzkovať jeden alebo viacero UAS. Pre odoslanie podania je vyžadovaná príloha s potvrdením o poistení a kvalifikovaný elektronický podpis. Informácie o službe

Prejsť na službu