Ústredný portál verejnej správy

Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka (ID 1094)

Zvoľte poskytovateľa služby