Ústredný portál verejnej správy

Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o Vybavenie dokladu na prepravu zbraní tzv. sprievodný list na prepravu zbraní, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu