Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie štatistík z elektronického archívu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Využívanie analytických služieb sprístupní rozličné analýzy o používaní archívu a rozsahu a kvalite informačného dedičstva. Pre používanie tejto služby musí byť pracovník verejnej správy alebo občan prihlásený. Následne bude možné špecifikovať parametre analýzy a definovať časové obdobie zberu dát (u záznamov sa jedná o časovú pečiatku). Po spracovaní zadanej analýzy si bude môcť používateľ prezrieť dáta vo viacerých formátoch (neupravený dátový set, graf apod.) Systém bude taktiež umožňovať generovanie prednastavených reportov, ktoré budú zachytávať súhrnné informácie. Pomocou tejto služby bude taktiež možné vyhodnotiť, ktoré archívne záznamy v neelektronickej podobne sú najviac žiadané, a tým pádom budú mať prioritu pri digitalizácii a vkladaní do Elektronického archívu. Informácie o službe

Prejsť na službu