Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie sa k výučbe (kurzu) v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom služby je možné elektronicky podať žiadosť o kurz/školenie, resp. o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorého podmienkou je absolvovanie kurzu a/alebo skúšky. Zároveň je možné k tejto službe pristupovať prostredníctvom IS podnikateľa cez webovú službu pre systémy ERRU, ADR a TAXI. Prostredníctvom tejto služby umožňuje systém odborne spôsobilým osobám zaregistrovať sa na príslušnú elektronickú výučbu alebo kurz a zároveň sa k príslušnej výučbe alebo kurzu prihlásiť a absolvovať ho elektronickým spôsobom. Za týmto účelom sú do systému zaznamenávané účasti a predbežné výsledky testov z výučby a výcviku odborne spôsobilej osoby. Informácie o službe

Prejsť na službu