Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie sa k výučbe (kurzu) v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom služby je možné elektronicky podať žiadosť o kurz/školenie, resp. o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorého podmienkou je absolvovanie kurzu a/alebo skúšky. Informácie o službe

Prejsť na službu