Ústredný portál verejnej správy

Registrácia služby priestorových údajov do Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje registráciu služieb priestorových údajov do Registra priestorových informácií (RPI). Pre registráciu služby priestorových údajov je potrebné byť registrovaný do RPI pomocu služby Registrácia povinnej osoby do Registra priestorových informácií. Služba je realizovaná prostredníctvom formuláru na stránke www.slovensko.sk . Registrácia obsahuje stručné informácie o službe - Identifikátor, popis, url adresu, na ktorej je služba dostupná. O výsledku registrácie služby je používatel informovaný prostredníctvom jeho eDesk schránky.Na službu Registrácia služby priestorových údajov nadväzuje služba Služby metaúdajov, pomocou ktorej môže používateľ k registrovanej službe vytvoriť metaúdaje. Informácie o službe

Prejsť na službu