Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o stanovisko k investičnému zámeru

Hlavné mesto SR Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje občanovi podať žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru, ktoré slúži na overenie si zámeru ešte pred územným konaním a vydaním záväzného stanoviska. Informácie o službe

Prejsť na službu