Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o vozidlách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podanie ohlásenia o vozidlách. Podávať ohlásenia majú: - Výrobca vozidiel, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne - Organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) Termín a rozsah ohlásenia: - Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok - Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka Informácie o službe

Prejsť na službu