Ústredný portál verejnej správy

Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, ktorej výsledkom je vytvorenie výpisu alebo písomnej informácie a následné zaslanie klientovi do elektronickej schránky ÚPVS. Služba umožňuje získať výpis z neverejnej časti registra. Každý má právo požiadať registrový úrad o vydanie výpisu z registra politických strán a politických hnutí. Služba je spoplatnená správnym poplatkom. Pre realizovanie služby sa vyžaduje elektronický občiansky preukaz (eID) a žiadosť sa podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie. Informácie o službe

Prejsť na službu