Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie ukončenia vlastníctva vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje leasingovej spoločnosti požiadať o oznámenie ukončenia vlastníckeho práva k vozidlu, pričom je povinná žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu