Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytne údaje z centrálneho metainformačného systému verejnej správy, o službách verejnej správy, základných číselníkoch, informačných systémoch a projektoch rozvoja. Služba poskytne údaje cez webové sídlo, exportom hromadných údajov, generovaním zostáv a publikovaním verejných zostáv. Informácie o službe

Prejsť na službu