Ústredný portál verejnej správy

Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte umožňuje občanovi získať potvrdenie o evidovanom prechodnom pobyte na území SR v elektronickej alebo papierovej forme. Používateľom služby bude občan prostredníctvom používateľského rozhrania na portáli. Informácie o službe

Prejsť na službu