Ústredný portál verejnej správy

Podávanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov podávať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Pri elektronickom podaní daňových priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, pre daňový subjekt. Informácie o službe

Prejsť na službu