Ústredný portál verejnej správy

Vydanie potvrdenia o úhrade daňových záväzkov pre účely žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt (ID 1086)

Zvoľte poskytovateľa služby