Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie DPH skupiny

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zaznamenanie zmeny v zložení skupiny registrovanej pre DPH v registri subjektov zahraničného obchodu. Služba je dostupná po prihlásení cez eID. Služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu