Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie aplikácie do Integrovaného informačného systému e-Demokracie a otvorenej vlády

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Popis služby

Služba umožňuje zaregistrovať a zverejniť novú softvérovú aplikáciu, ktorá využíva údaje v datasetoch. Pri registrácii je overovaná kompatibilita aplikácie v súlade s manuálom pre ich tvorbu s definovanými požiadavkami.

Prejsť na službu