Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie aktuálnych informácií pre širokú verejnosť o činnosti SIEA v oblasti zabezpečovania vzdelávania a odborných skúšok špecialistov v energetike, bezplatného energetického poradenstva, medzinárodných a podporných projektoch, na ktorých agentúra participuje ako v oblasti operačných programov EŠIF. Služba zároveň umožňuje širokej verejnosti prihlásiť sa na odber newslettra SIEA. Prostredníctvom služby sa zároveň zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Informácie o službe

Prejsť na službu