Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie referenčných údajov na základe atribútov adresy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba po vyplnení atribútov adresy zobrazí kompletné referenčné údaje adresy vrátane identifikátora adresy a informácie, či na nej existuje adresný bod. Informácie o službe

Prejsť na službu