Ústredný portál verejnej správy

Akreditovanie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania v oblasti ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podávať Úradu na ochranu osobných údajov SR žiadosť o udelenie akreditácie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania. Informácie o službe

Prejsť na službu