Ústredný portál verejnej správy

Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR umožňuje občanom alebo iným subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry získavať informácie aj o výsledkoch nekontrolnej činnosti NKÚ SR. Informácie o službe

Prejsť na službu