Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa konania na Najvyššom súde SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní podať žiadosť občana/podnikateľa o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa konania na Najvyššom súde SR, v ktorom je občan/podnikateľ účastníkom konania alebo sporovou stranou. Kancelária Najvyššieho súdu SR následne informuje žiadateľa o čase a mieste, kde je možné do spisu nahliadnuť. Pre používanie služby je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Žiadosť o nahliadnutie do spisu sa následne podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu