Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb na zverejnenie špecifikácie jeho použitia podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu