Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Mesto Žilina (OVM)

Popis služby

Evidencia je vedená pre potreby občanov - prípady poistných udalostí Informácie o službe

Prejsť na službu