Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o štatistických údajoch

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Informovanie o štatistických údajoch“ umožní užívateľovi získať metaúdaje a informáciu o použitej metodike pre zvolený produkt alebo inak prezentované štatistické údaje. Služba slúži najmä odbornej verejnosti a dokáže poskytnúť presné informácie o kvalite a použiteľnosti štatistických údajov a umožniť ich použitie v ďalšom výskume. Informácie o službe

Prejsť na službu