Ústredný portál verejnej správy

Podanie odhlásenia z prechodného pobytu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť odhlasovací formulár a vybaviť si tak ukončenie prechodného pobytu spolu s členmi rodiny /manžel/manželka, dieťa do 18 rokov/ majúcimi prechodný pobyt na rovnakej adrese. Informácie o službe

Prejsť na službu