Ústredný portál verejnej správy

Zaraďovanie súkromnej základnej školy do siete škol a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprostredkováva žiadosť o zaradenie súkromnej základnej školy do siete škol a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať.

Prejsť na službu