Ústredný portál verejnej správy

Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť trvalý pobyt na zadanej adrese pre: • člena rodiny (iba v prípade prihlásenia celej rodiny spolu) • alebo pre inú osobu na základe plnomocenstva Služba dokáže automaticky overiť vlastníka nehnuteľnosti. V prípade, že sa k pobytu prihlasuje niekto, kto nehnuteľnosť nevlastní, vstupom služby musí byť aj elektronické príloha - súhlas k prihláseniu od vlastníka nehnuteľnosti. Pri splnení všetkých zákonných podmienok k prihláseniu na trvalý pobyt služba vykoná prihlásenie a vráti elektronické potvrdenie, služba tiež automaticky ukončí predchádzajúci trvalý pobyt inej osoby a môže spustiť procesy zmeny dokladov. Používateľom služby bude občan prostredníctvom používateľského rozhrania na portáli. Informácie o službe

Prejsť na službu