Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku, ktorého výplata bola zastavená. Nárok na výplatu sirotského dôchodku môže vzniknúť znovu, ak dieťa mladšie ako 26 rokov pokračuje v sústavnej príprave na povolanie na strednej alebo vysokej škole, prípadne splní niektorú z ďalších podmienok nezaopatrenosti a neexistuje dôvod, ktorý nezaopatrenosť dieťaťa vylučuje. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu