Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie sa k personalizovanej funkcionalite archívu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Registrovanie sa k personalizovanej funkcionalite archívu sprístupní po jednorazovej registrácii a následnom prihlásení každému používateľovi archívu, či už občanovi alebo pracovníkovi verejnej správy, osobné prostredie , ktoré je základným predpokladom fungovania elektronického archívu. Povinné prihlásenie pre prístup k personalizovanej funkcionalite archívu zabezpečuje, že je každý používateľ autentifikovaný, čím je možné nastaviť v systéme viditeľnosť osobných zložiek a záznamov, zaznamenávať históriu aktivít, ako aj nastaviť parametre klasifikačných schém a elementov, ktoré je používateľ oprávnený vyhľadať. Bez registrácie a prihlásenia má používateľ právo nahliadnuť do archívnych pomôcok a prezerať si elektronické archívne dokumenty alebo elektronické kópie pôvodne neelektronických archívnych dokumentov, prípadne iné záznamy určené archívom ako voľne prístupné. Služba je realizovaná v dvoch procesných fázach: budúci používateľ požiada o vytvorenie osobného prostredia, ktoré mu príslušné pracovisko sprístupní po spracovaní žiadosti a overení vložených údajov a pridelí mu autentifikačné údaje, prípadne sa môže používateľ identifikovať a autentifikovať pomocou eID karty; používateľ Elektronického archívu bude pristupovať k svojmu osobnému prostrediu, využívať ďalšie služby archívu; prezerať si históriu svojich akcií, prípadne ich opakovať, a má taktiež možnosť aktualizovať si svoje osobné údaje. V prípade zneužitia konta a k nemu prislúchajúceho prostredia, dlhodobého nevyužívania, jeho neplatnosti alebo z iných dôvodov bude možné vytvoriť žiadosť na jeho zrušenie. Informácie o službe

Prejsť na službu