Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany od 17.7.2022 (Podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Zvoľte poskytovateľa služby