Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje fyzickým alebo právnickým osobám elektronické podávanie žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Informácie o službe

Prejsť na službu