Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis nájmu k pozemku do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické návrhy na zápis nájmu k pozemku do katastra nehnuteľností. Na elektronické podanie návrhu na zápis nájmu je potrebné priložiť nájomnú zmluvu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu