Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o predĺženie platnosti osvedčenia kontrólneho technika technickej kontroly daným okresným úradom najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti a po absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Informácie o službe

Prejsť na službu