Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zaradenie/zmenu/výmaz z registra orgánov verejnej moci

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o zápis nového subjektu do Registra orgánov verejnej moci, o zmenu údajov alebo výmaz už zapísaného subjektu. Služba je prístupná po prihlásení cez eID pre všetky právnické osoby a podnikateľov, ktorí sú zapísaní v Registri právnických osôb. Služba nie je spoplatnená. V prípade, ak žiadosti nie je možné vyhovieť, Štatistický úrad doručí odpoveď do elektronickej schránky žiadateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu