Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácii Národným bezpečnostným úradom

Národný bezpečnostný úrad

Popis služby

Služba zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností NBÚ v oblasti informovania a poskytovania informácii, najmä podľa Zákona 215/2004 Z.z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa predovšetkým o: * poskytovanie zoznamu oprávnení (mandátov), * poskytovanie zoznamu certifikovaných prostriedkov, * poskytovanie zoznamu akreditovaných systémov, * informácie o legislatíve, * iné informácie. Informácie o službe

Prejsť na službu